Saturday, July 28, 2012

Kasama Natin Ang Diyos - Lyrics

Kasama natin ang Diyos
Di ako mangangamba
Di ako mababalisa
Kasama natin ang Diyos


Kasama natin ang Diyos
Di ako malulungkot
Di ako matatakot
Kasama natin ang Diyos

Dumaan man ako sa ilog
Di ako malulunod
Dumaan man ako sa apy
Di ako masusunog